Gnojiva i poboljšivači tla

Gnojiva su tvari koje imaju funkciju ishrane bilja. Mogu biti u krutom ili tekućem obliku. Dodaju se biljkama primjenom u tlo ili folijarno (preko lista). Pravilna gnojidba osigurava dobar rast i razvoj biljaka, te je jedna od najvažnijih aktivnosti u ekološkom uzgoju. U ekološkoj proizvodnji prednost dajemo organskim gnojivima biljnog i životinjskog porijekla (kao što su kompost, stajski gnoj ili zelena gnojidba), te prirodnim teško topivim mineralnim gnojivima (kao što je kameno brašno i sirovi fosfati). Gnojidbom, prvenstveno organskim gnojivima, utječemo na povećanje humusa u tlu, odnosno plodnosti tla. Ekološki proizvođači mogu koristiti samo gnojiva koja su odobrena za upotrebu u ekološkoj poljoprivredi. Pravilna gnojidba osigurava da je usjev koji uzgajamo u dobrom stanju i samim tim otporniji na napade bolesti i štetnika.

Bioilsa 7:7:7 - Biološki NPK na bazi životinjskih i biljnih proteina

Cijena: 172.00 kn

Bioilsa 7:7:7 sadrži prirodni dušik, keratin, humin i fulvo-kiseline. Prednosti : vrlo brzo oslobađanje dušika i minerala, ne degradira ( ispire ) humus, korištene su sirovine nastale obradom...

Enekappa 7:0:21 - Organsko mineralno gnojivo vrhunske kvalitete

Cijena: 189.00 kn

Odnos hranjivih tvari pogodan je za vinovu lozu te nasade voća i povrća. Prednosti: progresivno otpuštanje elemenata biljku opskrbljuje izbalansiranim hranjivim tvarima, visok udio sumpora...

Fertorganico 11 - Organsko dušično gnojivo

Cijena: 130.00 kn

Fertorganico je organsko dušično gnojivo koje sadrži visok stupanj organskog dušika sa sporim otpuštanjem. Mineralizacija započinje odmah i ovisno o vanjskim uvjetima traje 180 dana...

Azomite® - Poboljšivač tla koji sadrži minerale i elemente za rast i razvoj biljaka

Cijena: 350.00 kn

Prirodno sredstvo koje sadrži preko 70 minerala i elemenata neophodnih za optimalan rast i razvoj biljaka. Pakiranje: 20 kg Preporuka i količine: Gomoljasto povrće: kod prve primjene AZOMITE®...

LUMBRICAL - Organsko gnojivo dobiveno biološkom aktivnošću crvene gliste

Cijena: 80.00 kn

LUMBRICAL je organsko gnojivo visoke kakvoće, proizvedeno iz kompostiranog stajnjaka konja biološkom aktivnošću lumbrikulture - crvene gliste Lumbricus rubellus. Finalizirano je u sitnozrne...